Svoje komentare i reagovanja možete slati na e-mail admin@kinoteka.ba . Vaša regovanja i komentari će biti objavljenji na našoj web stranici pod sekcijom komentari u najkraćem mogućem vremenskom roku od dana kada ste poslali Vaš komentar. Unaprijed se radujemo Vašim mailovima.  
 
 
     
     
 
 
 
Svoje komentare i reagovanja možete slati na e-mail admin@kinoteka.ba . Vaša regovanja i komentari će biti objavljenji na našoj web stranici pod sekcijom komentari u najkraćem mogućem vremenskom roku od dana kada ste poslali Vaš komentar. Unaprijed se radujemo Vašim mailovima.