Javna ustanova Kinoteka Bosne i Hercegovine Sarajevo

Addresa:
Alipašina ulica 19,
Ulica Nikole Kašikovića 4a,
71 000 S a r a j e v o

Kontakt:
tel/fax: + 387 33 668 678
tel:       + 387 33 223 398

E- mail:
kinjubih@bih.net.ba