Javna ustanova
    
 
   Kinoteka Bosne i Hercegovine
   Alipašina 19, Sarajevo 71 000
   tel/fax: ++0387 33 668 678
   tel: ++0387 33 223 398
   e-mail: kinjubih@bih.net.ba
       
 

    Djelatnost Javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine sastoji se od arhivskog, istraživačkog i prikazivačkog odjela  objedinjena je 1994. godine kada je Skupština Republike Bosne i Hercegovine  donijela Zakon kojim se osniva JU Kinoteka B i H. U filmskom arhivu Kinoteke B i H se štite i čuvaju filmski materijali i filmska građa od historijskog, umjetničkog, kulturnog, obrazovno-odgojnog i naučnog

 

značaja. To su igrani , dokumentarni, kratki-igrani i animirani filmovi koji sačinjavaju
BiH nacionalnu zbirku, kao i značajan fond inozemnog filma. Uposlenici ove ustanove istražuju, prikupljaju, arhivistički obrađuju, štite  i čuvaju ovo filmsko blago.
    
    Prvi dio  filmova sačinjavaju  originalni filmski materijali – negativ slike i tona, filmske  kopije i filmska građa sinopsisi, scenariji, knjige snimanja, dijalog i titl liste domaćeg filma, zatim prateći materijali od filmova katalozi, fotosi iz filmova, plakate. Među ovim filmovima se nalaze prvi zvučni kratki-igrani film  „LJUBAV U SARAJEVU“ snimljen  1936. godine čiji su autori Nikola DRAKULIĆ i Edo LJUBIĆ . Tu je i film  sniman davne 1919 godine  u okolini Mostara i Bune „KOPAČ BLAGA OD BLAGAJA“, ali i  film „NIČIJA ZEMLJA“ koji je nagrađen  OSKAROM . U bogatoj zbirci plakata domaćeg filma nalazi se  „ BITKA NA NERETVI „ čiji je autor slikar Pablo Pikasso  i plakati  filmova   „MOST“ i „VALTER BRANI SARAJEVO“  iz Kine.

    Drugi dio deponovanog filmskog materijala su 751 inozemni filmovi od kojih su neki dobili najprestižniju  filmsku nagradu OSKARA kao što je BEN HUR  ili   umjetničko-historijski film  ANDREJ RUBLJOV. Ukupna dužina deponovane filmske trake u Kinoteci B i H iznosi preko 1.000.000 metara kao i fond od  5.988 različitih plakata  inozemnog filma. Odlična zbirka 14.801 isječaka iz štampe svjedočanstvo je trenutka historije razvoja B i H kinematografije.

    Posebno su dragocjene  radni fotosi iz filmova, albumi , nagrade na festivalima  što sa bogatim fondom od  2.724  filmova VHS-u i DVD-u pruža velike mogućnosti  naučnim istraživačima, studentima i ljubiteljima sedme umjetnosti.

    Redovni filmski programi  sadrže  kvalitetan  izbor filmova , a  cilj je širenje filmske kulture i edukacija. Uspješno organizirani seminari, tribine, okrugli stolovi i stručni skupovi  koje organizuje Kinoteka B i H, obogaćuju  kulturnu scenu Sarajeva, a gostovanjem sa filmskim programima  u ostalim  dijelovima B i H u sardanji sa  Centrima kulture prezentiramo  „stare“ i skoro zaboravljene filmove snimljene pedesetih i šesdesetih godina  prošlog vijeka.

    Javna ustanova Kinoteka B i H  je do sada održala VII malih filmskih  škola a  polaznici su bili učenici i studenti, sa ciljem  edukacije mladih o osnovama filmske umjetnosti. Pored toga specijalni obrazovni program sa mladima koji idu u osnovnu i srednju školu  obogaćuje njihovo znanje iz književnosti, jezika, istorije  likovne umjetnosti i muzičkog obrazovanja kroz probranu ponudu filmova.

 

    Kao članica F.I.A.F.- a ( Svjetske federacije filmskih arhiva) Kinoteka B i H  u praksi  štiti i čuva filmske materijale  u skladu sa etičkim kodeksom o zaštiti autorskih prava. Korištenje i prezentacija filmova i građe  obavlja se u okviru redovnih programa i izložbi i korištenjem biblioteke i videoteke u obrazovne i naučne potrebe.
    U časopisu SINEAST ,  objavljuju se stručni i naučno-istraživaćki radovi i studije.